Little Lions historia

 

För dig som vill veta mer

Kort efter att vi börjat volontärarbeta på Felicias nystartade barnhem Tuunayili Orphans Centre så fick vi reda på att barnen inte längre fick bo kvar i hyreshuset barnhemmet drevs i då hyresvärden snart ville avsluta kontraktet. Detta innebar att barnen skulle behöva flytta tillbaka till de familjer de bodde hos innan barnhemmet startade drygt 1,5 år tidigare. Flera av barnen är helt föräldralösa och bodde tidigare hos släktingar medan andra har endast en förälder vid liv, och denna hade inte möjlighet att ge barnen det liv som alla föräldrar önskar. Felicia arbetade som lärare i närheten av Tuunayili och anledningen till att hon startade Tuunayili Orphans Centre från början var för att hon varje dag såg samma barn gå runt i byn, ofta ensamma, hungriga och helt utan någon möjlighet till utbildning. 

Efter våra nio veckor i Ghana åkte vi hem till Sverige med ett mål – att bygga upp ett nytt hem till barnen.

Det var den första advent 2013 och vi bakade bröd och pepparkakor i flera dagar för att ta det första steget med Little Lions, att sälja julbröd på Enköpings julmarknad. Vi bestämde oss för att kalla projektet för Little Lions, ett namn som kommer från en av barnens favoritlåtar ”a lion”.

Vi startade upp vår facebooksida, som kom att bli vår främsta plattform, och fick ihop 7000 kr på två dagar och trodde då att vi kommit en bra bit på vägen för att nå vårt mål. 

I januari 2014 kunde vi skicka över de första pengarna till Ghana för att påbörja bygget av vårt nya hus. Hövdingen i byn Tuunayili tilldelade oss en bit mark och vi hade precis börjat rensa den när vi fick möta på vår första motgång. Marken hade nämligen lovats bort till några andra i byn, konflikter uppstod och vi kunde inte fortsätta vårt arbete.

Efter denna incident beslutade vi oss för att köpa en tomt i grannbyn Nyankpala. Detta köp gav oss ett ägandekontrakt och liknande problem skulle därför inte kunna uppstå igen. 

När tomten var köpt och vi skulle påbörja den nya byggnaden så kom det till vår kännedom att många barnhem runt om i landet stängdes ner på grund av bristande uppfyllelse av de krav som ställdes på dessa verksamheter. Vi beslutade oss därför för att registrera byggnaden som en ”boarding school” istället för ett barnhem, dels eftersom det var lättare att få igenom en sådan registrering och dels eftersom vi redan då hade planer på att starta en skola. 

Den främsta anledning till att vi ville starta en skola var för att vi ville kunna bistå barnen en bra utbildning. Under vår första resa till Ghana (2013) så började barnen i Tuunayilis byskola och då fick vi se vilken standard den, och många andra skolor i byarna har. Undervisningen var många gånger under all kritik, avsaknad av lärare och alldeles för stora klasser gjorde att skolan inte kunde erbjuda särskilt bra former utav lärande. 

I mars 2015 var vårt nya hus i Nyankpala så gott som färdigt och barnen kunde äntligen flytta in, men i och med att de inte längre hade möjlighet att transportera sig till den gamla skolan så blev det bråttom att lösa deras skolsituation. 

I Ghana så börjar barn vanligtvis i skolan vid tvåårsåldern och vid denna tid var många av våra barn över åtta år, vilket innebar att de redan låg många år efter skolmässigt. Därför blev det också extra viktigt att de fick börja i en seriös skola med bättre utbildningsmöjligheter, så snart som möjligt.

I september 2015 öppnade vi upp portarna till Little Lions Children School!
Till en början hade vi endast 25 st utöver våra 30 barn som bodde på barnhemmet. Skolan bestod av tre klasser och två lärare som fick ideell hjälp av elever som gick på universitet som ligger i närheten. Tyvärr så var de dåvarande lärarna inte så engagerade som vi hoppats på och byttes därför ut mot den lärarkår vi har idag.

Första månaderna fokuserade vi nästan enbart på att utbilda barnen i engelska eftersom de vid denna tid endast pratade dagbani (deras modersmål och byspråk). Engelska är Ghanas officiella språk och därför var det skolans största prioritering att barnen skulle lära sig det. Att tala det engelska språket är också en förutsättning för vidareutbildning och för att kunna arbeta utanför byn. 

Idag, fem år senare, är i stort sett alla våra elever engelsktalande och vi har utökat våra skolämnen. Vi undervisar nu i engelska, matematik, religion, samhällsvetenskap och naturkunskap, dagbani, franska mm. 

Idag går det närmare 300 st elever på Little Lions Children School och vi har 10 anställda lärare. LLCS drivs, förutom av Madeleine, Isabel och Felicia nu även av skolans rektor Mumin Abubakari. 

På barnhemmet jobbar två anställda, Mr. Adbulai som har bott med barnen sedan start, och en kokerska. Idag är Little Lions alltså ett team på 15 personer – en utveckling vi aldrig någonsin kunnat föreställa oss när vi startade vintern 2013. 

Little Lions fortsätter utvecklas och står fortfarande inför stora utmaningar. Vår största prioritering just nu är att säkert kunna finansiera allt som rör våra 32 barn och att fortsätta utveckla Little Lions Children School. Under sju år så har vi haft privilegiet att lära känna dessa barn och vi är mycket stolta över det arbetet vi åstadkommit hittills. Vi är även mycket tacksamma över all hjälp som vi har fått sedan projektets start. 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta och tack för att du engagerar dig i vårt fortsatta arbete!

Bli månadsgivare

Som månadsgivare ger du barnen en möjlighet till en fortsatt utbildning och bidrar till att de får ett tryggt liv i sitt nya hem.

Ge ett bidrag

Ditt bidrag går oavkortat till barnen på Little Lions Children School. Varje krona gör skillnad.

Design och produktion - Zenap Webbyrå