Education is for everyone

Little Lions Children Schools lärarkår
Grundare av Little Lions
LLCS headmaster and proprietor

Drygt två år efter Little Lions start så utvecklade vi projektet och startade en grundskola i samma hus som Little Lions Children’s Home.

Idag jobbar 21 lärare på Little Lions Children School och vi har ca 400 elever som går i klasserna Kindergarten 1 – Junior High School 3. Felicia Musah är yttersta ansvarig och sköter arbetet på plats tillsammans med vår rektor Hardi Ahmed, medan Madeleine och Bella driver projektet från Sverige.

Skolans motto och vision är “Education is for everyone”, vilket är vårt ledord i allt vårt arbete. Vi kämpar för barns rätt till utbilding och anser att utbildning är en väg ut ur fattigdom och just därför är vår skolavgift lägre än många andra privatskolor i närområdet. Vi har även som policy att elever som kommer från särskilt svåra förhållanden endast betalar halva skolavgiften.

Vi utgår enligt Ghanas nationella läroplan och undervisar i ämnen som engelska, dagbani, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, idrott och teknik mm.

Framtidsvisioner

Vårt mål är att ständigt utveckla skolan så att den i slutändan bli självförsörjande med hjälp av elevernas skolavgifter. Barnen som bor på Little Lions betalar ingen skolavgift och vår framtidsvision är även att kunna finansiera deras vidareutbildning med hjälp av våra månadsgivare. 

Vill du hjälpa oss att utbilda ännu fler barn? Bli månadsgivare eller skänk ett bidrag!

Bli månadsgivare

Som månadsgivare är du med och säkrar barnens rätt till utbildning, mat, och säkert vatten samtidigt som du bidrar till att de får en trygg uppväxt och möjligheten att själva nå sin fulla potential. 

Ge ett bidrag

Ditt bidrag går oavkortat till förmån för barnen på Little Lions. Varje krona gör skillnad.

Design och produktion - Zenap Webbyrå