Education is for everyone

Little Lions Children Schools lärarkår

Grundare av Little Lions

LLCS headmaster and proprietor

Drygt två år efter Little Lions start så utvecklade vi projektet och startade en skola i samma hus som barnhemmet.

Idag jobbar 10 lärare på Little Lions Children School och vi har närmare 300 elever som går i klasserna KG 1 – Primary 6. Felicia Musah är yttersta ansvarig och sköter arbetet på plats tillsammans med vår rektor Mumin, medan Madeleine och Isabel driver projektet vidare från Sverige.

Skolans motto är “Education is for everyone” och med det menar vi att alla förtjänar en utbildning. I Ghana, precis som i många andra länder, så har fattiga, föräldralösa och barn med särskilda behov inte samma möjlighet till en bra utbildning och det vill vi (i den lilla mån vi kan) ändra på. En bra skolgång är en väg ut ur fattigdom och därför är vår skolavgift mer än hälften så låg som närliggande skolors och mer än fem gånger så låg som de flesta andra privatskolor i Tamale – just för att vi vill ge fler barn från sämre förhållanden möjligheten till en seriös utbildning. 

Little Lions Children Schools lektioner hålls på engelska och från start har vår största prioritering varit att lära barnen prata, läsa och skriva på engelska, i och med att det är Ghanas officiella språk. Detta har varit ett vinnande koncept sedan start och samtliga av barnen som tidigare inte hade några andra språkkunskaper än dagbani (lokala byspråket) talar idag flytande engelska. Vi undervisar även i ämnen som matematik, naturkunskap, samhällskunskap, dagbani och franska mm.

Framtiden

Vårt mål är att utveckla, bygga ut och förbättra skolan ytterligare så att den kan växa och i slutändan bli självförsörjande med hjälp av elevernas skolavgifter. 

Vill du hjälpa oss att kunna utbilda ännu fler barn? Bli månadsgivare eller skänk ett bidrag!

Bli månadsgivare

Som månadsgivare ger du barnen en möjlighet till en fortsatt utbildning och bidrar till att de får ett tryggt liv i sitt nya hem.

Ge ett bidrag

Ditt bidrag går oavkortat till barnen på Little Lions Children School. Varje krona gör skillnad.

Design och produktion - Zenap Webbyrå